Amílcar, 10 - 08031 Barcelona

933 571 554

Beques i Ajuts

Beques i Ajuts

OBERTA

La convocatòria de beques per a alumnes amb Necessitat Específica De Suport Educatiu pel curs  2022/2023

El termini de presentació de sol·licituds

Comença el 19 de maig

Acaba el 30 de setembre

Les famílies han de fer el tràmit telemàticament, imprimir-ho i portar-ho al centre preferiblement abans de 23 de setembre ( https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731)

OBERTA

La convocatòria d’ajuts per al Menjador pel curs  2022/2023

El Termini de presentació de sol·licituds

Comença el 16 de maig

Acaba el 15 de juny

(Presenteu-les preferiblement abans del 14)
Cal fer la sol·licitud per internet, imprimir-la, signar-la i portar-la (fins el 17 de juny) (https://cebajutsmenjador.azurewebsites.net/  )

CreaEscola Quality Certificate for Education Website