Amílcar, 10 - 08031 Barcelona

933 571 554

Projectes de FEDAC Amílcar

Projectes de l'escola FEDAC-Amílcar:

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Amílcar participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Escola Far (Projecte LeaderInMe)

FEDAC Amílcar és, dins de la FEDAC, escola Far del projecte LeaderInMe (LEM). Això implica que tot el personal docent i PAS de l’escola ha realitzat la formació sobre Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva. L’objectiu d’aquest projecte és introduir el treball dels 7 Hàbits a totes les etapes i cursos de l’escola, creant sinergies i un ambient de proactivitat al centre amb la finalitat de viure una vida més plena.

Els alumnes reben també la formació LeaderInMe al llarg de la primària i secundària. El programa els ensenya a aplicar uns principis clau d’efectivitat en la seva vida quotidiana, a connectar amb els seus valors i talents i a ser persones responsables en les decisions que prenen.

Projectes interdisciplinaris

Els projectes interdisciplinaris són projectes d’aprenentatge amb activitats on intervenen simultàniament diferents àrees de coneixement. Així, a les etapes d’educació infantil i primària, totes les àrees es troben interrelacionades en aquests projectes. A l’ESO els projectes interdisciplinaris abasten continguts de dues o més àrees.

L’objectiu dels projectes interdisciplinaris és que els alumnes descobreixin, visquin, s’interessin i experimentin al voltant d’un tema proposat, que parteix dels seus interessos, i amb una metodologia de treball cooperatiu i participatiu.

Escola sostenible

Dins del projecte d’escola sostenible i al llarg de tota la primària, impulsem diferents activitats a favor del medi ambient. L’objectiu és que l’alumnat de tota l’escola sigui conscient de l’impacte de les nostres accions en el planeta i actuï en conseqüència de forma activa i responsable.

Algunes de les activitats que duem a terme són les següents: dia de la fruita, embolcalls sostenibles, recollida selectiva de deixalles, estalvi energètic, menjar i hàbits saludables, hort escolar, programa de reducció de residus...

Ambients d’aprenentatge

A educació infantil utilitzem la metodologia dels ambients d’aprenentatge, basat en el mètode Montessori. A partir de diferents propostes organitzades en espais d’aprenentatge, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… i interactuar amb els altres.

Els ambients d’aprenentatge posen èmfasi en el desenvolupament intel·lectual a partir d’allò que l’infant percep, experimenta, identifica, diferencia i recorda.

El nen és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge, respectant el seu propi ritme i desenvolupant la seva autonomia. El paper del mestre en els ambients d’aprenentatge és el d’acompanyament i guia, organitzant i afavorint l’aprenentatge en funció de les necessitats de cada nen.
A l’escola revisem contínuament aquests espais amb l’objectiu d’estimular la curiositat i les vivències dels alumnes.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website