Amílcar, 10 - 08031 Barcelona

933 571 554

Educació primària

Educació Primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

Al llarg de l’educació primària potenciem les competències i els talents personals de cada alumne perquè iniciï el camí cap a l’autoconeixement i la configuració d’una personalitat pròpia i autèntica. Tot buscant l’excel·lència acadèmica, oferim una formació integral dels nens i nenes perquè siguin persones amb capacitat crítica, solidàries i receptives a les necessitats de l’entorn social.

Projectes de l’etapa

Robòtica

Mitjançant la robòtica educativa i l’ensenyament de la programació, els nens i les nenes de primària s’introdueixen en la tecnologia. Els alumnes es converteixen en dissenyadors i creadors de tecnologies i, d’aquesta manera, aprenen a resoldre problemes, a treballar en equip i a resoldre els seus propis projectes, creacions i invencions.

Eines Google

Eines Google permet que els alumnes s’introdueixen progressivament en les eines de l’entorn G Suite (Google for Education), de manera que aprenen a crear documents, presentacions, fulls de càlcul, sites…

Durant els dos primers cursos de primària, els alumnes es comencen a familiaritzar amb els ordinadors Chromebook a través dels ordinadors que tenen a la seva disposició per utilitzar en activitats puntuals. A partir de tercer de primària, tots els alumnes de l’escola ja disposen d’un ordinador Chromebook d’ús individual.

Preparació dels exàmens d’anglès de Cambridge
Dins de l’horari lectiu, dediquem un temps setmanal a preparar els alumnes per als exàmens oficials d’anglès de Cambridge (YLE Exams) amb materials específics. Al tercer trimestre de cada curs, l’alumnat, de manera totalment voluntària, pot realitzar els exàmens de Cambridge i obtenir els respectius certificats oficials que acrediten el seu nivell de llengua anglesa.
Educació emocional

A través del nostre projecte d’educació emocional, ens proposem formar els alumnes en la seva totalitat, fent-los competents també en l’àmbit emocional: capaços de reconèixer les seves emocions i les dels altres, de controlar-les i de millorar les seves relacions. En funció de l’edat dels alumnes, organitzem diferents activitats per dotar-los d’estratègies interpersonals i intrapersonals per a un bon equilibri cognitiu i emocional, potenciant així el seu desenvolupament integral.

Matemàtiques vivencials (EntusiaMat)

Dediquem cinc hores setmanals a les matemàtiques manipulatives i vivencials a través del programa EMAT, basat en les intel·ligències múltiples, i amb el suport de Tekman Books i CiberEmats.

EMAT ens permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels nens i nenes mitjançant diferents activitats i propostes:

 • Càlcul mental / problema del dia
 • Joc demostració / activitat manipulativa; Matijocs; Rutines de pensament
 • Fitxa de l’alumne
 • Reflexió final (metacognició)
Treball per projectes

Treballem alguns continguts de les àrees de medi amb la metodologia de l’aprenentatge per projectes. Això ens permet aprofitar la motivació i els coneixements previs dels alumnes i aprofundir en allò que volen aprendre. A més, en els projectes queden relacionades totes les àrees de coneixement i intervenen tots els mestres especialistes.

Algunes hores del treball per projectes són amb codocència per poder atendre millor la individualitat dels alumnes.

Treball cooperatiu

En el treball cooperatiu els alumnes s’organitzen en petits grups per aconseguir uns objectius comuns. La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s’introdueixen punts de mira diferents permeten que els nens i nenes aprenguin coses noves, rectifiquin i consolidin o refermin aprenentatges assolits.

Alhora, totes aquestes interaccions ajuden els alumnes a establir relacions solidàries, respectar perspectives i desenvolupar habilitats socials.

Matèries complementàries

Com a escola concertada oferim una sèrie d’activitats complementàries que reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment. Aquestes activitats afavoreixen la formació integral dels alumnes de primària

A l’etapa d’educació primària, oferim les activitats complementàries següents:

 • LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
 • Emmaús
 • Oratòria (P1-P2-P3)
 • artTIC
 • EngrESCACS (P1-P2-P3-P4)
 • Let’s Talk (P4-P5-P6)
 • Taller de reptes (P5-P6)

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website