Amílcar, 10 - 08031 Barcelona

933 571 554

Conferència Reflexiva

Conferència Reflexiva

Lluny queden les paraules de Víctor Frankl que imaginava la felicitat com una papallona que fuig, i per més que la procuris atènyer segueix fugint. Sembla que vivim en un món on alguns dirigents vetllen perquè cada cop sigui més difícil albirar alguna papallona. Aquest és el cas fa uns mesos de la guerra que va esclatar a Ucraïna, sobre la qual hem organitzat una conferència reflexiva.

D’acord amb la nostra concepció de l’escola com un punt on es procuren fomentar els valors humans, es va decidir organitzar una activitat de debat i formació per als estudiants, pensada des de Direcció Pedagògica i Recerca i Sentit i activada per Antoni M. Serra, docent de Tutopia i Filosofia a l’ESO i Batxillerat. La finalitat d’aquesta conferència reflexiva i el posterior debat està enllaçada amb el lema de l’escola d’enguany (“un somni de pau neix i creix dins teu”). 

L’activitat va consistir en una xerrada adreçada als estudiants entre quart d’ESO i segon de Batxillerat sota el títol “Si no vols guerra, has preparat la pau? Ucraïna, Rússia, Europa, el món… D’on venim, què ha passat, què hem de fet?” a càrrec de l’irenòleg Xavier Garí de Barbarà, professor, historiador i irenòleg.

A posteriori, es van recollir les reflexions de la xerrada a les classes de Tutopia i Filosofia per obrir un debat on els alumnes havien de qüestionar-se el que havien escoltat. Els principals punts que van sorgir van ser l’origen, les causes, les conseqüències i la possible ajuda humanitària que podem aportar quan esclata un conflicte bèl·lic com el que malauradament hi ha a Ucraïna.

Gràcies a aquest tipus d’activitats, els estudiants construeixen un pensament crític que els pot ajudar a analitzar la seva realitat diària i trobar solucions proactives als conflictes que es trobin en el seu camí. 

#tutopia #xerpa #comunicació #avuixdemà #StopWar

CreaEscola Quality Certificate for Education Website