Amílcar, 10 - 08031 Barcelona

933 571 554

El Balanç del Bé Comú a FEDAC Amílcar

El Balanç del Bé Comú a FEDAC Amílcar

Després de mesos de treball i col·laboració amb l’equip del Balanç del Bé Comú de FEDAC Amílcar, finalment s’ha començat a implementar aquesta eina a la nostra escola. La iniciativa ha estat rebuda amb interès per part de la comunitat escolar, i s’espera que porti importants beneficis en els propers anys com a part del nostre projecte avuixdemà.

El Balanç del Bé Comú (BBC) és una metodologia que busca mesurar l’impacte d’una organització en la societat, el medi ambient i el benestar de les persones.

En el cas de la nostra escola, aquesta eina ens permetrà avaluar com les nostres accions i decisions, de caire econòmic, poden contribuir al benestar dels estudiants, del personal docent i no docent, així com de l’entorn social en què vivim, seguint una sèrie de valors basats en la sostenibilitat, transparència i dignitat humanes.

La implementació del Balanç del Bé Comú ha estat possible gràcies al suport d’experts de l’Associació Català del Bé Comú i el compromís dels membres de la Comissió del Bé Comú de l’escola, conformada per personal docent de les diferents etapes educatives i un membre del PAS. Des de l’inici del procés, hem treballat en equip per definir els objectius, recopilar les dades i realitzar les avaluacions necessàries per aconseguir-ne una implementació exitosa.

Escoles més sostenibles i responsables envers la societat

La comissió encarregada de coordinar i liderar el projecte ha treballat conjuntament amb l’equip del Balanç del Bé Comú de FEDAC Sant Andreu per assegurar-se que s’acompleixin tots els requisits necessaris i que la metodologia s’adapti de manera efectiva a la nostra escola. Amb la finalitat de seguir sent transparents, vam realitzar una reunió amb tot el claustre per acabar d’elaborar la matriu del Bé Comú tot estudiant les propostes d’actuació.

Els beneficis a llarg termini d’aquesta iniciativa són ingents. La implementació del Balanç del Bé Comú en la nostra escola ens ha permès no només avaluar el nostre impacte en el present, sinó també establir objectius i plans d’acció per millorar el nostre impacte en el futur. D’aquesta manera, FEDAC Amílcar pot ser una institució educativa més sostenible i responsable a l’hora que contribueix positivament a la societat.

#lideratges #feinabenfeta #cercle

CreaEscola Quality Certificate for Education Website