Amílcar, 10 - 08031 Barcelona

933 571 554

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

Durant els primers anys d’escolarització tenen lloc grans descobriments en la vida de l’infant. En aquesta etapa oferim als nens i nenes una educació propera i familiar, rica en recursos vivencials, pràctics i multilingües.

A educació infantil utilitzem metodologies d’enfocament globalitzat que afavoreixen un aprenentatge cooperatiu, lúdic i significatiu. L’objectiu és respondre a les necessitats i inquietuds dels nens i nenes perquè siguin infants curiosos, lliures i crítics, tot mantenint una mirada de respecte i empatia.

Projectes de l’etapa

Espais d’aprenentatge internivells

Creem espais i ambients d’aprenentatge pensats i estructurats per facilitar que els infants puguin construir el seu propi aprenentatge a partir de la interacció amb l’espai, els materials i els altres nens i nenes.

Projectes d’aprenentatge

Partint dels coneixements previs i les inquietuds dels infants, cada grup-classe construeix els seus coneixements al voltant d’un tema relacionat amb el seu entorn més immediat o el seu interès. Al mateix temps, els nens i nenes adquireixen noves habilitats, com la formulació de preguntes, la curiositat per saber o la recerca d’informació.

Matemàtiques vivencials (EntusiasMat)

A educació infantil posen en pràctica EntusiasMat, és un programa didàctic i pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels infants. Mitjançant el joc i la manipulació directa de diferents materials, els nens i nenes aprenen les qualitats del món que els envolta i adquireixen habilitats com són quantificar, comparar, relacionar, repartir, classificar…

Dediquem una sessió diària a les matemàtiques manipulatives i vivencials d’EMAT amb els següents:

  • Bits d’estimulació primerenca
  • Càlcul mental (problema del dia)
  • Joc demostració/activitat manipulativa (Matijocs)
  • Fitxa del quadern
  • Reflexió final (metacognició)

Tekmaneducation.com

Lectoescriptura integrada

Endinsem els infants en el màgic món de les paraules de forma significativa amb activitats lúdiques i dinàmiques, com les que parteixen del propi nom, els coneixements fets en els projectes d’aprenentatge o la descoberta de les diferents lletres…

Apadrinament lector

L’apadrinament lector reforça i potencia la comprensió lectora en llengua catalana, castellana i anglesa. En aquest projecte, alumnes de diferents nivells col·laboren per gaudir de la lectura, alhora que estableixen relacions d’ajut i aprenen a ser responsables i a organitzar-se.

Ioga

El ioga permet tenir cura de la ment, el cos i el cor al mateix temps. La pràctica del ioga, amb exercicis adaptats a l’edat dels nens i nenes d’infantil, els aporta molts beneficis: equilibri, tranquil·litat, autoconeixement…

Anglès

Conscients de la gran plasticitat cerebral dels nens i nenes en edat d’educació infantil, dediquem una part important de l’activitat lectiva a la immersió en la llengua anglesa a partir d’activitats lúdiques i el treball dels hàbits i les rutines.

Dins de l’horari escolar, utilitzem l’anglès com a llengua vehicular en algunes activitats complementàries que impartim, com la psicomotricitat.

Aprenentatge-Servei (ApS)

Creiem en el valor de l’aprenentatge cooperatiu i en el potencial educatiu quan grans i petits aprenen de forma conjunta. Per això, a educació infantil realitzem activitats d’utilitat social que beneficien l’entorn més proper amb alumnes més grans de l’escola.

TÀCtil

En un món cada cop més tecnològic, considerem la necessitat d’alfabetitzar digitalment els infants.

A les aules d’educació infantil utilitzem materials innovadors amb la finalitat d’introduir els nens i nenes en la robòtica i el llenguatge computacional, així com pantalles tàctils i iPads per apropar-los al món digital. Així, els infants aprenent a utilitzar un site, fer fotografies, obrir vídeos i moure’s de la manera més autònoma possible dins de les eines digitals que puguin necessitar.

També comptem amb pantalles tàctils a totes les aules.

Aprenentatge per projectes

Per tal que l’aprenentatge sigui motivador i significatiu per als alumnes, treballem els continguts de manera interdisciplinària a través de projectes que ells mateixos proposen. Així, partint dels seus coneixements previs i ensenyant-los a fer-se preguntes, treballem totes les àrees amb un fil conductor que ajuda els infants a descobrir allò que els desperta curiositat.

Aquesta proposta a educació infantil suposa la introducció al treball cooperatiu, la recercal’oratòria.  Per tal d’aconseguir una atenció més personalitzada, oferim codocència (dues mestres a l’aula) a la setmana a cada grup classe.

Treball cooperatiu

Les característiques específiques dels alumnes en edat infantil fan que en l’inici al treball cooperatiu ens centrem a aprendre a escoltar, argumentar i cedir quan l’ocasió ho requereix. D’aquesta manera, aprenen a acceptar altres punts de vista i a ajudar-se mútuament.

Aquesta serà la base per a la bona pràctica futura en un treball cooperatiu més estructurat.

Matèries complementàries

Com a escola concertada oferim una sèrie d’activitats complementàries que reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment.

A l’etapa d’educació infantil, oferim les activitats complementàries següents:

  • Emmaús (I3-I4-I5)
  • LideratgeS: Leader In Me (LEM)(I3-I4-I5)
  • EngrESCACS (I3-I4-I5)
  • artTIC (I3-I4-I5)
  • Let’s Talk (I3-I4-I5)

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website